กิจกรรมคณะฯ :

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา กับ Nam Dinh University of Nursing, ประเทศเวียดนาม