กิจกรรมคณะฯ :

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘