กิจกรรมคณะฯ :

โครงการอบรมวิชาการ "ความรู้เบื้องต้นทางเวชศาสตร์ใต้น้ำ และความดันบรรยากาศสูงสำหรับพยาบาล"