กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส เปิดโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี