กิจกรรมคณะฯ :

คณาจารย์ และนิสิต ร่วมงาน วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบรอบ ๑๑๓ ปี