กิจกรรมคณะฯ :

พิธีไหว้ครูและถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘