กิจกรรมคณะฯ :

ราตรีแห่งเกียรติภูมิ อันงดงาม โรงพยาบาลชลบุรี