กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน "วันมหิดล" ณ รพ.ชลบุรี