กิจกรรมคณะฯ :

คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันสมทบ