กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิด คุณวนิดา ชูเกียรติชัย