กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลชลบุรี