กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับ Wenzhou Medical University ประเทศจีน