กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพาต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Aalesund University College, Norway