กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "พัชรบูรพา ๒๕๕๘"