กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลจาก ThaiGo - Finnish - Thai network ประเทศฟินแลนด์