กิจกรรมคณะฯ :

อำลาปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘