กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงานทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว