กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงานทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ