กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ต้อนรับคณะคณาจารย์ จากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย