กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา