กิจกรรมคณะฯ :

“สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์”