กิจกรรมคณะฯ :

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีม รดน้ำขอพร ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย