กิจกรรมคณะฯ :

“นัดพบแหล่งงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘”