กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลจาก จาก Aalesund University College Faculty of Health Sciences ประเทศนอร์เวย์