กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลจาก Thomas More, Belgium