กิจกรรมคณะฯ :

“แนวปฏิบัติการเจาะเลือดการให้สารน้ำ ทางหลอดเลือดดำ และการดูแล”