กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมแสดงความยินดีกับ รพ.สมิติเวช ชลบุรี ครบรอบ ๑ ปี