กิจกรรมคณะฯ :

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางเจรจาความร่วมมือ ณ Aalesund University College ประเทศนอร์เวย์