กิจกรรมคณะฯ :

ผู้บริหารเข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ 2563 แก่คุณสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี