กิจกรรมคณะฯ :

มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2563 แก่สมาชิกหมู่บ้านสแกนดิเนเวียน