กิจกรรมคณะฯ :

ต้อนรับและพูดคุยกับ ผอ.รพ.มะเร็งชลบุรี และทีมพยาบาล