คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก และพนักงานขับรถยนต์

ผู้ประกาศ : นางสาว จตุพร วิรานุวัตร

วันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้


1.  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก  จำนวน 1 อัตรา
2.  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา

ทั้งนี้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันและเวลาทำการ

**ประกาศรับสมัคร**

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University