ผู้อำนวยการ รพ.บ้านแพ้ว นำทีมผู้บริหารร่วมพูดคุยเจรจาความร่วมมือ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

ผู้ประกาศ : นาย กานต์ชนก ศุภนราพรรค์

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และทีมผู้บริหารฯ  ร่วมปรึกษาหารือ ความร่วมมือทางวิชาการ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างสององค์กร  ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุม หารือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University