คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อฯ โครงการต้นกล้าอาจารย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ผู้ประกาศ : นาง สุภาภรณ์ รูปเล็ก

วันที่ : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อฯ โครงการต้นกล้าอาจารย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารแนบ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University