ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (เปิดเรียน 5 มกราคม 2558)

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 5 มกราคม พ.ศ. 2558

ตารางสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (เปิดเรียน 5 มกราคม 2558)


- ภาคปกติ 
- ภาคพิเศษ
- International Program

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University