ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558


รายละเอียด
ใบสมัคร
หนังสือรับรอง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University