บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยการศึกษาครูบัณฑิตวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัย Philippine Normal University จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ (ASEAN Graduate Studies International Conference (AGSIC) "Perspective on Building ASEAN Collaborations to Promote Interdisciplinary Research Capacity : Internation for ASEAN Across Border Research Consortium") ระหว่างวันที่ 28-30  เมษายน พ.ศ. 2558  ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ USD 50 สนใจดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://agsic.sru.ac.th/ โทร. 0-7791-3315-7 โดยมีรายละเอียดดังแนบ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-03-24720.pdf