สมาคมบริหารการพยาบาล เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้นำทางการพยาบาลกับการเคลื่อนผลิตภาพในงาน

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 29 เมษายน พ.ศ. 2558

  สมาคมบริหารการพยาบาล  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้นำทางการพยาบาลกับการเคลื่อนผลิตภาพในงาน  ระหว่างวันที่  20-21  สิงหาคม  พ.ศ.  2558  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-04-29744.pdfjavascript:nicTemp();