สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 21 เวชศาสตร์ฉุกเฉินซับซ้อน Complicated Emergency Mediaine

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

   สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ครั้งที่ 21  เวชศาสตร์ฉุกเฉินซับซ้อน Complicated Emergency Mediaine ระหว่างวันที่  3-5  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-05-18766.pdfjavascript:nicTemp();