ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ให้ผู้มีรายชื่อฯ เข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ 

** สำเนาประกาศรายชื่อฯ **


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University