ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ รายงานตัวเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ณ งานบริหารบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานตามประกาศฯ ดังแนบ

** สำเนาประกาศผลฯ **


Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University