คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ประจำปีการศึกษา 2558  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่  4  กันยายน  2558  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา  ซิ้มเทียม  โทร.038-102893  (วันและเวลาราชการ)

ประกาศการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
ใบสมัคร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University