สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี Engagement Thailand Annual Confreence

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี Engagement Thailand Annual Confreence University Engagement : driving for to sustainability ระหว่างวันที่  27-29  ส.ค. 58 ณ ห้งอประชุมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-06-16817.pdf