ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท โรงพยาบาลพญาไท 1 กำหนดจัดอบรม Basic Stroke and Stroke Nursing Care

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

  ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท โรงพยาบาลพญาไท 1 กำหนดจัดอบรม Basic Stroke and Stroke Nursing Care ระหว่างวันที่  3-6  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ http://nurse.buu.ac.th/e-data/data/2015-06-16819.pdf

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University