ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

เอกสารแนบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University