มหาวิทยาลัยเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 12 ระดัยชาติและนานาชาติ

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

  มหาวิทยาลัยเชียงราย  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่  12 ระดับชาติและนานาชาติ  เรื่อง การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นสังคมไทยและอาเซียน  ในวันที่  14  มกราคม  2559  ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยเชีงราย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้