มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ในระหว่างวันที่  3-4  กันยายน  2558  ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร  สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณเอกรัก  ไชยสถาน  โทร. 080-572-2715 email:ird_ssru@ssru.ac.th