วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเขิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผงานวิจัย อย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอเขิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผงานวิจัย อย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ ในระหว่างวันที่  14-16  กันยายน  พ.ศ. 2558  ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายธนาพงษ์  วงษ์งามมงคล  โทร. 02-2188230