รับสมัครธุรการโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์

ผู้ประกาศ : นางสาว เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง

วันที่ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รับสมัครธุรการโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3 เดือน


คุณสมบัติ
เพศ ชาย-หญิง
อายุ 18-35 ปี
การศึกษา ปวช. -ปวส.
เงินเดือน 10,000 บาท

รับสมัครวันนี้ จนถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เริ่มทำงานเดือนกันยายน จนถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
โดยสามารถส่ง Resume ได้ที่ pits1962@yahoo.com
ติดต่อได้ที่ ดร.สุพิศ  ศิริอรุณรัตน์ เบอร์โทร 089-6780615
หรือคุณวาสนา ซิ้มเทียม เบอร์ติดต่อ 038-102893

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University