ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห

ผู้ประกาศ : นางสาว วาสนา ซิ้มเทียม

วันที่ : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

   ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ครั้งที่  18  และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ครั้งที่  26  ในระหว่างหวันที่  10-12  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ณ โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร ศิริวัฒนานุกูล โทร. 081-3017400